Příznivec

Název organizace
Stálá konference asociací ve vzdělávání
Jméno
Silvie
Příjmení
Pýchová
Popis činnosti organizace
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) sdružuje 17 neziskových organizací působících ve vzdělávání. SKAV je iniciátorem této vize a společně s dalšími partnerskými organizacemi hodlá tuto myšlenku i nadále podporovat a šířit skrze své aktivity.