Příznivec

Název organizace
Jules a Jim, o. s.
Jméno
Lukáš
Příjmení
Kohoutek
Popis činnosti organizace
Rozvoj soft skills žáků a učitelů jako předpoklad úspěšného osobnostně sociálního rozvoje a účinné všeobecné primární prevence rizikového chování. Vzájemné inspirování se, navazování spolupráce a poskytování si vzájemné podpory při práci s žáky, rodiči, učiteli a managementem škol.