Příznivec

Název organizace
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
Jméno
Martina
Příjmení
Heryšerová
Popis činnosti organizace
ČOSIV prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu.