Příznivec

Název organizace
Svoboda - nadační fond přátel školy
Jméno
Irena
Příjmení
Kučerová
Popis činnosti organizace
Shromažďování finančních prostředků na podporučinnosti asistentů pedagogů včetně jejich dalšího vzdělávání,kreativity pedagogů včetně jejich dalšího vzdělávání arozšíření činnosti školního psychologa, speciálních pedagogů a kariérních poradců žáků.