Příznivec

Název organizace
Nadace OSF
Jméno
Karin
Příjmení
Marques
Popis činnosti organizace
Prosazování inkluzivního vzdělávání pomocí připomínkování legislativy, propagování příkladů dobré praxe (Liga komunitních škol) a propojování nejrůznějších aktérů (Rodiče za inkluzi, MŠMT, Poslanecká sněmovna, krajské úřady).