Příznivec

Název organizace
Projekt Odyssea
Jméno
Eva
Příjmení
Weislová
Popis činnosti organizace
Realizace kurzů osobnostní a sociální výchovy pro žáky a učitele.