O nás

Jsme otevřená neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet v České republice kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka v každé škole.

 

Od konference Úspěch pro každého žáka, která proběhla v květnu 2014, spolupracujeme na naplnění společné vize.

Vize

(Text vize KE STAŽENÍ)

Naše vize je, že každý žák denně ve škole zažívá osobní i společný úspěch, plně rozvíjí svůj potenciál a zodpovědně si nachází své místo na světě.

Naše cíle – Chceme se společně vytrvale učit
  • Rozvíjet v běžné výuce osobní potenciál každého žáka a vyhodnocovat, jak se to daří.
  • Vytvářet podmínky pro trvalý pedagogický rozvoj každé školy a každého učitele.
  • Být dobrými lídry a cílevědomě spolupracovat na všech úrovních vzdělávacího systému.
Hodnoty, principy a strategie, ke kterým se hlásíme
Naše aktivity
  • Hlásíme se k cílům a hodnotám vize – každý ve svých vlastních aktivitách a projektech.
  • Své aktivity a projekty vyhodnocujeme s ohledem na cíle a hodnoty vize.
  • Sdílíme konkrétní zkušenosti a společně se vzděláváme.
  • Účastníme se „páteřních aktivit“ (roční konference a setkání lídrů organizací).
  • Kdokoli z nás organizuje nové (i společné) projekty zaměřené na cíle vize.

 


 

V čem vidí hodnotu iniciativy

Úspěch pro každého žáka

zakladatelé iniciativy

 

Silvie Pýchová

výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s.

 

Iniciativa Úspěch pro každého žáka nabízí vizi, se kterou je možné se identifikovat a dlouhodobě se k ní vztahovat. Členské organizace SKAV patří mezi ty, kdo se k této vizi hlásí a snaží se přispívat k jejímu naplňování. Osobně si vážím toho, že tato iniciativa připomíná důvod, proč se vzděláváním zabýváme – žáka, a usiluje o to, aby ti, kdo rozvíjejí přístupy zaměřené na rozvoj potenciálu dětí a mladých lidí, byli v pravidelném kontaktu, měli příležitost svoje zkušenosti sdílet a vzájemně se od sebe učit. Rychlé tempo vývoje společnosti nám neumožňuje tzv. usnout na vavřínech a iniciativa Úspěch pro každého žáka vznikla právě proto, abychom nepřestávali hledat způsoby, jak přistupovat ke vzdělávání, a pravidelně vyhodnocovali, zda má naše působení pozitivní dopad na každého žáka.

 

 

Vladimír Srb

Vedoucí vzdělávacího programu Nadace České spořitelny

 

Iniciativa již několik let rozvíjí to nejdůležitější, o čem ve veřejném vzdělávání jde: odhodlání zaměřovat se na úspěch každého dítěte ve třídě a na vytváření vhodných podmínek přímo ve školách. Podporuje sdílení konkrétních praktických zkušeností mezi vzdělávacími organizacemi – například, jak fungují inspirativní školy, jak se dá rozvíjet vzájemné učení mezi učiteli, jak co nejlépe vyučovat, aby žáci četli, psali nebo počítali naplno a s radostí. Iniciativa neformálně propojuje lidi, kteří chtějí ve své organizaci a ve vzdělávacím systému působit jako lídři zaměření na úspěch každého žáka.

 

 

 

+ square 1 Zdeněk Slejška 1, 350x350Zdeněk Slejška

bývalý výkonný ředitel EDUin, o. p. s.

 

Hodnotu iniciativy za sebe vidím ve třech věcech. Za prvé se jedná o úsilí více organizací, nikoli jedné, která táhne ostatní. Sdružené organizace se shodují na směru působení a hledají optimální podobu práce, která bude naplňovat smysl. Za druhé je to pro mě výjimečná zkušenost učení se navzájem od sebe. Neumíme to, ale hledáme, a to je svým způsobem vzrušující. A za třetí je to společenství velmi inspirativních a zapálených lidí, kteří jsou ochotni se vzájemně podporovat a učit.

 

 

Michal Kučerák, ČB, MK_foto Raiterman_Jiri2

Michal Kučerák

manažer produkce Centra současného umění DOX

 

Jiří Raiterman

vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX

 

Podle našeho názoru představují primární hodnotu iniciativy Úspěch pro každého žáka lidé, kteří ji tvoří. Pro nás jako instituci je to velká příležitost a zkušenost učit se dělat aktivity pro současnou generaci žáků všeho druhu ještě lepšími. Idea vzdělávací komunity je pak bezpochyby druhou hodnotou, kterou bychom chtěli zdůraznit. Vzdělávání je klíčovým prvkem stavebnice, které familiárně říkáme „náš svět“ a která udržuje celý systém v chodu. Bez vzdělání budeme mít jen těžko přehled o jeho aktuálním stavu, protože vzdělání není jenom o pobytu ve škole, ale především o chuti poznávat další a nové věci i rozvíjet sebe a své okolí.

 


 
 

Zakladatelé

 

 
 

Finanční partneři

 

 
 

Mediální partneři