22. 9. 2020 – Setkání lídrů. Wellbeing ve vzdělávání. Jak mu rozumíme a proč se mu věnovat?

Cíle setkání

  1. Sdílet, jak rozumíme pojmu wellbeing a jeho významu ve vzdělávání.
  2. Zmapovat názory různých aktérů:
    a) Jak přispívá wellbeing ke zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve vzdělávání?
    b) Jaká opatření ve vzdělávacím systému podporují wellbeing dětí a mladých lidí?
    c) Co ve vzdělávacím systému wellbeing dětí a mladých lidí nepodporuje?

Program

Stáhnout program

Účastníci

Setkání lídrů online se zúčastnilo 47 zástupců neziskových organizací, místních akčních skupin, ministerstev, krajů, školských asociací, nadací a fondů.

Výstupy z pracovních skupin


Wellbeing ve vzdělávání.
Jak mu rozumíme a proč se mu věnovat?

Výstupy z pracovních skupin a dotazníkového šetření mezi účastníky 11. Setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka.

Prezentace

Videozáznamy

https://youtu.be/yrEBFlcghMc

Úvod a prezentace projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+

Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV, koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka

https://youtu.be/kB97snaS6b0

Vybrané mezinárodně uznávané koncepty wellbeingu ve vzdělávání

Lenka Felcmanová, vedoucí expertka k tématu wellbeingu v projektu Partnerství

https://youtu.be/8UA0oCYdunU

Wellbeing v podpoře rodin a dětí

Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, MPSV

https://youtu.be/8VTgfW0n_lE

Wellbeing a duševní zdraví

Petr Winkler, vedoucí výzkumného programu, Národní ústav duševního zdraví

https://youtu.be/DhkCq-3cu70

Digitální wellbeing pro Strategii 2030+

Bořivoj Brdička, odborník na vzdělávací technologie, Jednota školských informatiků

https://youtu.be/IEMBJIDWYg8

Závěrečné shrnutí výstupů z pracovních skupin