Setkání lídrů. Revize RVP z různých úhlů pohledu

Revize rámcového vzdělávacího programu (RVP) z různých úhlů pohledu byla tématem aktuálního Setkání lídrů. To v rámci Iniciativy úspěch pro každého žáka uspořádala Stálá konference asociací ve vzdělávání.

Cílem setkání bylo sdílet různé pohledy a přesvědčení o tom, jakou změnu má přinést a jak má probíhat velká revize RVP.

Číst více »

Hluboké učení (Deep learning) a 6 globálních kompetencí podle Michaela Fullana

Profesor Michael Fullan na konferenci Úspěch pro každého žáka 2021 představil v rámci své přednášky: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně koncept Hlubokého učení. Jde o propojení globálních kompetencí (6Cs) a akademických znalostí. Společně s jeho týmem v organizaci New pedagogies for deep learning spolupracují se školami v 10 zemích světa.

Číst více »

Je důležité vidět každého žáka a jeho potřeby

Rozhovor Řízení školy s Evou Hansson Böhm o její práci na základní škole v Laponsku a také o tom, jak se švédské školy vyrovnaly s pandemií.

Eva, původem Češka,  je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, spolupracuje s Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Číst více »