Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč (ne)máme potřebu zavádět minimální bodovou hranici pro přijetí na SŠ? (15. 11. 2018)

Listopadový kulatý stůl se konal v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

 • Jak souvisí opatření cut-off skóre s cíli našeho vzdělávání a s RVP?
 • Nakolik jsou testy u přijímacích zkoušek validní pro výběr další vzdělávací dráhy žáků?
 • Co se stane s těmi, kdo případně skončí pod touto bodovou hranicí?
 • Co by nás takové opatření mohlo stát z dlouhodobého hlediska?

18Panelové diskuze se zúčastnili:

 • Petr Bannert / MŠMT
 • Jan Korda / ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8
 • Lenka Krejčová / FF UK
 • Radko Sáblík / Smíchovská SPŠ, Praha 5
 • Jana Straková / ÚVRV PedF UK
 • Kamil Ubr / KrÚ Kraje Vysočina

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč chybí učitelé a kde je vezmeme? (18. 10. 2018)

Říjnový kulatý stůl proběhl ve Skautském institutu v Praze.

 

Cílem kulatého stolu bylo hledat odpovědi na otázky:

 • Na začátku tohoto školního roku školy napříč ČR pocítily významný nedostatek učitelů, čím je to způsobeno?
 • Víme, kolik máme učitelů, kolik jich potřebujeme a jaké existují prognózy v tomto směru?
 • Jak se na tom projeví náběh reformy financování škol, neprohloubí ještě tuto krizi?
 • Jak to lze řešit? Nazrál čas například na otevření učitelské profese?
 • Co dnes poradit řediteli školy, kterému se nedaří obsadit učitelské pozice? Jak překleneme období nedostatku pedagogů?

Účastníci panelové diskuze:

 • Petr Bannert / MŠMT
 • František Dobšík / ČMOS pracovníků školství
 • Marcela Erbeková / ZŠ Mnichovice
 • Antonín Jančařík / Pedagogická fakulta UK

Další kulaté stoly najdete na skav.cz.

Revidovaný katalog: Konference a festivaly ve vzdělávání.

Vydáváme revidovaný katalog vzdělávacích akcí.

 

Rozhodli jsme se zjednodušit a zpřehlednit katalog vzdělávacích akcí, který původně vznikl jako výstup ze setkání pořadatelů vzdělávacích akcí na Speciálním setkání lídrů iniciativy Úspěch pro každého žáka 3. října 2017.

 

Zúžili jsme jeho obsah pouze na konference a festivaly, tedy větší a pravidelné akce, které se věnují vzdělávání. Doufáme, že toto zjednodušení přinese lepší přehled účastníkům těchto akcí a pořadatelům nabídne snazší cestu ke spolupráci.

 

Průběžně aktualizovaný katalog je k dispozici na našich stránkách ZDE, kde je také možné přihlásit do něj další akce.

V české škole je málo emocí, říká psycholog Radvan Bahbouh. Inspirující otázky dají dětem víc než servírování holých faktů.

 

Rozhovor s Radvanem Bahbouhem inspirovaný jeho vystoupením na naší dubnové konferenci Úspěch pro každého žáka 2018, Co (ne)víme o člověku.

 

“Ve škole by mělo padat více otázek, které se týkají vlastních emocí. Místo toho, jaký stát je na světě největší, se ptát, jaká země žáky nejvíce zaujala. Místo, aby se nad uměleckými díly řešilo, jaký je to žánr nebo styl, měli by učitelé s dětmi vyrazit do galerie a ptát se jich, co se jim líbí a jak to na ně působí. Když dáme dětem inspirující otázky, podpoříme je v práci na sobě více, než když jim servírujeme hotová fakta.”

 

Celý článek si můžete přečíst na webu Rodiče vítáni, EDUin.

 

Každý si může klást vědecké otázky o přírodě

“To, co děláme, se týká každého. Každý může objevit kouzlo pobytu venku v přírodě, každý může dělat vědu o přírodě a každý může také proměnit své okolí a místo, kde se pohybuje, k lepšímu.”

 

Rozhovor v časopise Řízení školy s dalším spolupracovníkem iniciativy Petrem Danišem ze vzdělávacího centra TEREZA.

 

Celý článek si můžete přečíst zde.

 

 

*****

V časopise Řízení školy má iniciativa Úspěch pro každého žáka svou rubriku. Každý měsíc přinášíme pravidelné rozhovory.

Top