Vedení ze středu (Leading from the Middle). Překlad publikace

Autoři: Andy Hargreaves a Mel Ainscow

Přinášíme klíčový text k tématu středního článku vedení ve vzdělávání, který jsme se souhlasem autorů přeložili do češtiny. Nabízíme ho nyní vám, české odborné komunitě.

Nezdráhejte se šířit ho dál mezi další odborníky působící ve vzdělávání.

Číst více »

Konferenci přesouváme na 3. listopad 2020

Netušili jsme, že heslo naší letošní konference “Společně to zvládneme” bude tak aktuální. Věříme, že to společně zvládneme, a plánujeme přesun akce o několik měsíců.

Pokud se bude situace dobře vyvíjet, konference Úspěch pro každého žáka 2020 by se konala 3. listopadu 2020 opět v DOX+ v Praze.

Číst více »