Překlady

Andy Hargreaves
Michael T. O’Connor

Překlad: Jan Bružeňák a Sabina Poláková
Rok vydání: 2020

Překlad vydala Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (skav.cz) v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka (uspechzaka.cz) v roce 2020, za finanční podpory Nadace České spořitelny.

Andy Hargreaves a Mel Ainscow

Překlad: Sabina Poláková
Rok vydání: 2020

Překlad vydala Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (skav.cz) v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka (uspechzaka.cz) v květnu 2020, za finanční podpory Nadace České spořitelny.

Proč právě tento text?

Potřeba koncentrace odborných kapacit v územích a zavádění středního článku podpory školám je zmiňována jako jedna z priorit v materiálu Hlavní směry vzdělávací politiky 2030+, který slouží jako podklad pro přípravu Strategie 2030+. Co si pod “středním článkem” vedení škol představit a jaké způsoby jeho zavedení se ukázaly jako účinné v zahraničí, pojednává překlad textu Andyho Hargreavese a Mela Ainscowa.

Celosvětově uznávaný odborník na vzdělávání, prof. Andy Hargreaves, je také řečníkem pozvaným na již tradiční konferenci ke vzdělávací politice Úspěch pro každého žáka 2020.

John Kania a Mark Kramer

Překlad: Sabina Poláková
Rok vydání: 2019

 

Mark Cabaj

Překlad: Eva Ullrichová
Rok vydání: 2019

Prezentace z workshopu k principům kolektivního dopadu s kanadským odborníkem Markem Cabajem, který se uskutečnil 20. 6. 2019 v Národní technické knihovně v Praze.