Příznivec

Název organizace
Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11
Jméno
Mira
Příjmení
Friedrichová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Program Nadaný žák
Alternativní RVP - ALT
Individuální práce s žáky ve výuce napříč celou školou