Příznivec

Název organizace
Vzdělávací a kulturní centrum
Jméno
Pavla
Příjmení
Semeráková
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Součástí Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov je Maiwaldova akademie, která nabízí a realizuje vzdělávací a osvětové programy především pro děti a mládež v oblasti umění, historie, ekologie a přírodního dědictví.
Pokračujeme a rozvíjíme benediktinský odkaz, z kterého vychází také koncepce Maiwaldovy akademie:
- Radost z poznávání
- Radost z jinakosti a rozmanitosti
- Posílení vztahu k sobě samým
- Posílení vztahu k ostatním
- Víra ve smysluplnost života
- Společenská odpovědnost