Příznivec

Název organizace
Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o.
Jméno
Lucie
Příjmení
Dolejší
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka

Základní škola a Mateřská škola Klíč s.r.o. je soukromou základní školou v České Lípě, zařazenou do sítě škol MŠMT ČR. V tomto školním roce zahájí již 21 let svého působení.

Za posledních šest let naše škola prošla velkými změnami, které nás posunuly o velký kus dopředu. Více jsme se zaměřili na kvalitu a efektivitu výuky anglického jazyka – žákům je zajištěna nadstandardní péče – individuální výuka ve skupině max. 8 žáků, využíváme moderní metody výuky a výukové materiály. Od letošního školního roku u nás vyučuje rodilý mluvčí z Austrálie, nového Zélandu a Německa. Již nyní tento krok přináší úspěchy – naši žáci získávají již od 3. třídy své první certifikáty. Další potvrzením skvělé výuky bylo získání titulu Evropský učitel jazyků roku nebo titulu BEST TEACHER OF ENGLISH.

Ocenění získáváme i v ostatních oblastech např. titul NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA (Libereckého kraje), titul RODIČE VÍTÁNI, ŠKOLA V POHYBU a jiné. Výuka na naší škole je založena na individuálním přístupu a využívání efektivních a smysluplných metod, které respektují rozvoj každého žáka. Během minulých několika let došlo k velké MODERNIZACI celé školy. Dále budeme pokračovat v nadstandardním technickém vybavení školy, abychom zajistili podnětné prostředí.

Nabízíme:
-nízký počet žáků ve třídě
-individuální přístup a vzdělávání žáků podle jejich individuálních pořeb, talentu a nadání, důraz je kladen na osobní rozvoj každého žáka, rozvoj emoční inteligence. Každé dítě je pro nás jedinečná osobnost.
-rodinné prostředí malé školy, bezpečné klima
moderní interiér a vybavení školy (interaktivní tabule, dataprojektory, počítače ve třídách, 2 počítačové učebny,…), moderní metody výuky, moderní učební pomůcky
-kvalitní kvalifikovaní učitelé, kteří se neustále školí a dále vzdělávají
-každému žákovi je k dispozici školní psycholog a logoped školy – dokážeme kvalitně pracovat s vadami řeči
-kvalitní vzdělání podle vlastního ŠVP "Klíč k životu" – naše škola se stala vzorovou základní školou a má výborné hodnocení Českou školní inspekcí
-přátelská a otevřená atmosféra mezi žáky, učiteli a rodiči
-zapojení žáků do mezinárodních projektů
projektové vyučování, kooperativní učení, činnostní a experimentální výuka je pro nás samozřejmostí
-výuka angličtiny už od mateřské školy, vyšší počet hodin AJ, půlené hodiny (v půlených hodinách je max.8 žáků=max.individuální péče a osobní pokrok každého žáka), získání certifikátu YLE
-Informatika od 1.třídy
-výuka čtení tzv. genetickou metodou – vysoká čtenářská gramotnost
-individuální plány pro nadané děti
-volitelný německý jazyk od 3.třídy, francouzský, ruský od 6.třídy
-pravidelná činnost v komunitních kruzích, portfólia žáků atd.
-nabídka širokého spektra zájmových kroužků
-příprava žáků, kteří přechází na víceletá gymnázia -úspěšnost při přijetí
-účinný systém prevence – šikana, drogy, dopravní výchova, ekologická výchova, dodržování pitného režimu atd.
-organizujeme anglický příměstský tábor, školy v přírodě
-rodiče s dětmi se můžou společně zúčastnit „Tvořivých dílen“
-ranní a odpolední družina – 2 oddělení
-školní zahrada pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
-spolupráce školky a školy – bezproblémový nástup do 1.třídy, kvalitní předškolní příprava
-spolupráce 1. a 2. stupně základní školy- bezproblémový přechod na 2.stupeň
-spolupráce se Soukromou podnikatelskou střední školou – výuka finanční gramotnost, Ekonomický klub Klíč, společné zájezdy
-plavání, bruslení jako součást tělesné výchovy od 1. do 9.třídy
-muzikoterapie je součástí hudební výchovy
-učebnice a velké množství pracovních sešitů zdarma, k dispozici velké množství výtvarného materiálu, didaktické hry, stavebnice Kappla, Lego, stolní hry ve třídách o přestávkách volně k dispozici
-školní jídelna rodinného typu, pitný režim po celý den, individuálně možnost úpravy jídla podle zdravotních potřeb