Příznivec

Název organizace
Základní škola Kunratice
Jméno
Vít
Příjmení
Beran
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Vždy jsme mysleli na pedagogický rozvoj školy, ale projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ dal rozvoji školy nový rozměr – systém.

Jsme přesvědčeni, že každý žák se může díky naší pomoci denně naplno učit a zažívat úspěch.

Východiska, které ovlivňuji klima školy:
Každý žák je pro nás důležitý.
Na každém učiteli záleží.
Učitelský sbor pracuje jako tým.
Sbor je veden pedagogickými lídry.
Sbor a vedení jdou za společnou vizí.
Ve škole panuje ovzduší pohody.
Ve třídách panuje ovzduší pohody.