Příznivec

Název organizace
IQ Roma servis
Jméno
Klára
Příjmení
Hamplová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Organizace IQ Roma servis se dlouhodobě angažuje v oblasti posilování vzdělání romské komunity. Své vzdělávací aktivity realizuje prostřednictvím vzdělávacího programu Gendalos, který je určen pro romské středoškolské a vysokoškolské studenty. Žáky základních škol podporuje formou skupinového doučování a pro děti v předškolním věku tvoří vzdělávací aktivity v rámci Centra pro rodiče s dětmi. IQ Roma servis také aktivně podporuje inkluzivní vzdělání, které propaguje mimo jiné kampaněmi (např. "Dža andre lačhi škola).