Příznivec

Název organizace
Rodiče za inkluzi
Jméno
Veronika
Příjmení
Doležilová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Aliance Rodiče za inkluzi je volnou iniciativou rodičů, kteří se zabývají všemi možnostmi vzdělávání dětí s individuálními vzdělávacími potřebami. Aliance je aktivní především sdílením informací o možnostech vzdělávání následujícími způsoby:

– pořádáním seminářů na témata související se vzděláváním, kterých se účastní i zástupci veřejné správy a dalších institucí,

– vyhledáváním a analýzou případů tzv. dobré praxe,

– vedením poradny na webových stránkách především pro rodiče a

– v konkrétních případech zájmu škol, zřizovatelů i dalších poskytuje informace o možnostech vzdělávání dětí s individuálními vzdělávacími potřebami i jim.

Smyslem činnosti aliance je, aby každé dítě s individuálními vzdělávacími potřebami bylo vzděláváno tím způsobem, který v konkrétním případě nejvíce respektuje dítě a který pro něj zvolili rodiče i na základě znalostí všech informací o možnostech vzdělávacího systému. Smyslem tedy je, aby se každé takové dítě vzdělávalo tak, aby dosahovalo svého maxima a aby byly respektovány názory rodičů jako těch, kteří rozhodují.