Příznivec

Název organizace
OPEN AGENCY s.r.o.
Jméno
Jitka
Příjmení
Kunčarová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Od roku 2009 se zabýváme cizojazyčnou výukou a vývojem výukových materiálů s oborově specifickou slovní zásobou pro konkrétní
profese v průmyslu a službách. Naším cílem je rozvoj jazykových dovedností žáků všech typů škol i zaměstnanců podniků
prostřednictvím vlastního konceptu OPEN LEARNING. V odborných jazykových kurzech klademe důraz na efektivitu výuky a zlepšení
komunikačních schopností. Podporujeme lektory a učitele, kteří jsou a budou ve výuce nezastupitelní, avšak jiný způsob zacházení
s informacemi a všudypřítomná mobilní zařízení vyžadují změnu jejich role v průvodce a rádce.
Koncepce OPEN LEARNING spočívá v účelném propojení
kontaktní výuky a individuálního studia podporovaného
moderními technologiemi. Výukové materiály – tištěnou učebnici
a online pracovní sešit – tvoří přehledné, systematicky
strukturované lekce. Poskytují jak důkladné procvičování
odborné terminologie a testování, tak poslechy zvukových
nahrávek a sledování videonahrávek natáčených přímo
v provozech podniků.
Online systém umožňuje učitelům a lektorům přehled o aktivitě
studentů, o výsledcích jejich cvičení a testů.
Učitelům a lektorům zajišťujeme dlouhodobou podporu formou
online kurzů, setkávání ke sdílení zkušeností, workshopů,
mentoringu a letních škol. Důvodem pro certifikaci je zajištění
trvale vysoké kvality a efektivity výuky. Certifikovaní lektoři
a učitelé mají možnost zapojit se do „cross mentoringu“, kdy se
setkávají ve výuce učitelé a lektoři z různých segmentů
jazykového vzdělávání.
Školám udělujeme značku kvality, jejímž cílem je zvyšování
kvality výuky cizích jazyků, dialog mezi námi a školami, síťování
certifikovaných škol a sdílení příkladů dobré praxe. Jde o systém
externí certifikace, který je založen na důvěře k hodnocení
provedenému ředitelem školy.