Příznivec

Název organizace
Svoboda - nadační fond přátel školy
Jméno
Irena
Příjmení
Kučerová
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Shromažďování finančních prostředků na podporučinnosti asistentů pedagogů včetně jejich dalšího vzdělávání,kreativity pedagogů včetně jejich dalšího vzdělávání arozšíření činnosti školního psychologa, speciálních pedagogů a kariérních poradců žáků.