Příznivec

Název organizace
Nová škola o. p. s.
Jméno
Jana
Příjmení
Hořovská
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Organizace se zabývá projekty v oblasti vzdělávání (podpora čtenářství, školní asistenti, doučování), zaměřuje se na sociálně znevýhodněné děti.