Příznivec

Název organizace
PostBellum o.p.s
Jméno
Jakub
Příjmení
Pánek
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Zaznamenáváme a v různých formách předáváme dál příběhy 20.století.
Skrze vzdělávací projekty Příběhy našich sousedů a zážitkové programy rozvíjíme a podporujeme žáky, kantory a jejich vzájemnou spolupráci.