Příznivec

Název organizace
Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus
Jméno
Jiří
Příjmení
Kulich
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
V naší práci hraje klíčovou roli:
– udržitelnost (uvnitř i navenek – ve fungování organizace i okolního světa)
– příroda (příroda jsme my)
– vztahy (mezi lidmi, lidmi a přírodou, v přírodě)
– porozumění (vzdělávání/učení se, poznání, moudrost, naslouchání)
– odpovědnost
Usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu Prostřednictvím výchovy a vzdělávání, založených na „5P“:
– prožitku
– praktické činnosti
– participaci
– přímém kontaktu se světem okolo nás
– propojení různých oborů

Základním a středním školám nabízíme krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy, spolupráci na nejrůznějších projektech a programech. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, semináře, konzultace, metodickou podporu, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu.
Rovněž nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí (zejména díky programu Škola pro udržitelný život – www.skolaprozivot.cz). Jsme také členem několika významných oborových sítí – Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, Sítě ekologických poraden – STEP, Asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh a Českého fóra pro rozvojovou spolupráci – FORS.