Příznivec

Název organizace
ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6
Jméno
Ivo
Příjmení
Kuttelwascher
Jak organizace podporuje a realizuje vizi úspěchu pro každého žáka
Úspěch pro každého je naše motto
Podporujeme:
- systematickou, soustavnou a řízenou podporu rozvoje vztahů mezi dětmi
- individualizace výuky podle potřeb žáka
- podpora šikovných a talentovaných dětí
- konzultace pro rodiče a žáky ve Školním poradenském pracovišti
- výuku v multisenzorické učebně SNOEZELEN
- alternativní výuku a cvičení v učebně s trampolínou