Publikace partnerů

Desatero o vzdělávání SKAV

Desatero je soubor základních principů, které členské organizace SKAV vyznávají ve vzdělávání a svými aktivitami usilují o jejich naplňování.

Zdroj: skav.cz

Vize vzdělávání pro Česko

Vizi vzdělávání pro Česko společně vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců nevládních neziskových organizací, vysokých škol i dalších institucí. Nabízí vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Tento otevřený dokument – připravený na pozadí aktuálních debat o reformách českého vzdělávacího systému – předkládají k diskusi zástupcům soukromého sektoru, akademické obce a státní správy, protože spolupráce a partnerství jsou nejen základem udržitelného rozvoje, ale i klíčovými prvky v celoživotním procesu vzdělávání.

Zdroj: czp.cuni.cz/stuz/pur