Rozhovory v Řízení školy

Od března 2018 má iniciativa Úspěch svou rubriku v časopise Řízení školy. Přinášíme v ní rozhovory s klíčovými lidmi, kteří svou činností naplňují vizi úspěchu pro každého žáka a vnášejí do ní inspirativní myšlenky.

Škola má být připravená na jakékoliv dítě. Iveta Pasáková – 15. 5. 2020

Učitelé a ředitelé si zaslouží maximální podporu a péči. Martin Kozel – 29. 4. 2020

Konference Úspěch pro každého žáka jako příležitost sladit své vzdělávací noty. Silvie Pýchová – 3. 3. 2020

Učitelé potřebují lepší přípravu, tak ji pomáháme měnit. Tomáš Čakloš – 26. 2. 2020

Úspěch českého žáka závisí na jeho startovní čáře. Tomáš Habart – 14. 10. 2019

Každý žák může zažít dějepis jako smysluplně strávený čas. Vojtěch Ripka – 4. 10. 2019

Fyzika má sloužit tomu, aby se děti chtěly učit objevovat svět kolem sebe. Irena Dvořáková – 24. 9. 2019

Do každé třídy potřebujeme pozitivně naladěného učitele, který svou práci dělá rád. Petra Mazancová – 23. 5. 2019

Děti se potřebují naučit ovládat technologie, aby jimi nebyly ovládány. Bořivoj Brdička – 14. 5. 2019

Učitel musí mít komplexní paletu kompetencí jako málokterá jiná profese. Tomáš Zatloukal – 5. 4. 2019

Klíčem jsou motivovaní a plně kompetentní učitelé. Ferdinand Hrdlička – 17. 1. 2019

V naší škole se děti různého věku vzdělávají společně. Johanna Wahlman –12. 11. 2018

Každý si může klást vědecké otázky o přírodě. Petr Daniš – 16. 6. 2018

Vnášet pluralitnější pohled na téma a na sebe samého. Jiří Raiterman – 31. 5. 2018

Věříme v úspěch každého žáka, učitele i ředitele. Jana Stejskalová – 25. 4. 2018

Centrem učitelova rozvoje musí být žák. Hana Košťálová – 27. 3. 2018