Rozhovory v Řízení školy

Od března 2018 má iniciativa Úspěch svou rubriku v časopise Řízení školy. Přinášíme v ní rozhovory s klíčovými lidmi, kteří svou činností naplňují vizi úspěchu pro každého žáka a vnášejí do ní inspirativní myšlenky.

 

Centrem učitelova rozvoje musí být žák. Hana Košťálová – 27. 3. 2018

Věříme v úspěch každého žáka, učitele i ředitele. Jana Stejskalová – 25. 4. 2018

Vnášet pluralitnější pohled na téma a na sebe samého. Jiří Raiterman – 31. 5. 2018

Každý si může klást vědecké otázky o příroděPetr Daniš – 16. 6. 2018