Rozhovory v Řízení školy

Od března 2018 má iniciativa Úspěch svou rubriku v časopise Řízení školy. Přinášíme v ní rozhovory s klíčovými lidmi, kteří svou činností naplňují vizi úspěchu pro každého žáka a vnášejí do ní inspirativní myšlenky.

Každý žák může zažít dějepis jako smysluplně strávený čas. Vojtěch Ripka – 4. 10. 2019

Děti se potřebují naučit ovládat technologie, aby jimi nebyly ovládány. Bořivoj Brdička – 14. 5. 2019

Učitel musí mít komplexní paletu kompetencí jako málokterá jiná profese. Tomáš Zatloukal – 5. 4. 2019

Klíčem jsou motivovaní a plně kompetentní učitelé. Ferdinand Hrdlička – 17. 1. 2019

V naší škole se děti různého věku vzdělávají společně. Johanna Wahlman –12. 11. 2018

Každý si může klást vědecké otázky o přírodě. Petr Daniš – 16. 6. 2018

Vnášet pluralitnější pohled na téma a na sebe samého. Jiří Raiterman – 31. 5. 2018

Věříme v úspěch každého žáka, učitele i ředitele. Jana Stejskalová – 25. 4. 2018

Centrem učitelova rozvoje musí být žák. Hana Košťálová – 27. 3. 2018