KOUČOVACÍ VÝCVIK I., Koučování jako osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogických pracovníků,

Termín konání
13.02.2020 - 25.04.2020
10:00 - 18:00

Místo konání
Academic hotel (Tyršovo náměstí 2222, Roztoky)

Odkaz na stránku události:
http://www.skolaprodemokracii.cz/metodicka-podpora/seminare-pro-pedagogy.html

Záměrem kurzu je proškolení pedagogů v metodě koučování. Zaměříme se s vámi na řešení složitých situací s kolegy, rodiči i žáky. V rámci cvičných rozhovorů budete mít příležitost k sebereflexi svého komunikačního stylu. Osobní užitek navíc získáte i z diskuzí na témata vyrovnanosti osobního a pracovního života, na zvládání emocí svých a druhých lidí. Výcvik koučování v rozsahu 80 hodin nabízíme pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ. Výcvik lze hradit ze šablon OP VVV..

Časové rozvržení: 3dny + 2dny + 3dny výcvik + jednodenní supervize.

TERMÍNY:
1. setkání 13. – 15. 2. 2020, 2. setkání 19. – 20. 3. 2020, 3. setkání 23. – 25. 4. 2020, supervize 24. 9. 2020

Výcvik vedou: Mgr. Jan Froněk, PhD., Mgr. Kamila Petrovská z Koučink Atelier

mapa není k dispozici

Typ akce: Kurz/výcvik